Archiv aktualit

Oznámení
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 26.7.2024 od 11.00 - 14.00 30.7.2024 od 9.30 - 14.00
více
Mobilní rozhlas v obci Břehov
více
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 12.6.2024
více
Závěrečný účet svazku obcí Dehtář za rok 2023
Schválený závěrečný účet svazku obcí Dehtář za rok 2023
více
Závěrečný účet za rok 2023
více
Rozpočtové opatření č. 2
více
Výsledky voleb do Evropského parlamentu - obec Břehov
Výsledky voleb do Evropského parlamentu konaných ve dnech 7. – 8. 6. 2024 - obec Břehov
více
Pozvánka
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
více
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2024/OZZL
Opatření obecné povahy-výjimka ZCHD-vlk obecný a kříženci
více
OZNÁMENÍ
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
více
Pozvánka - DĚTSKÝ DEN
DĚTSKÝ DEN: 9.6.2024 od 13.00
více
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 24.4.2024
více
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Jihočeský kraj
více
Vodné a stočné - porovnání kalkulace a skutečnosti za rok 2023
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce
více
Rozpočtové opatření č. 1
více
Návrh závěrečného účtu za rok 2023
více
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU se konají ve dnech 7. - 8. 6. 2024
více
Finanční úřad - Veřejná vyhláška
Finanční úřad - Veřejná vyhláška (daň z nemovitých věcí na rok 2024)
více
Oznámení
VYTYČOVÁNÍ A ZAMĚŘOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ NN DATUM: 22. 4. do 31. 5. 2024
více
Návrh Závěrečného účtu za svazek obcí Dehtář za rok 2023
více
Dražební vyhláška
více
Pozvánka
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
více
Oznámení
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie u čp. 35, 41 a 42 16.4.2024 od 8.00 - 14.00
více
Ptačí chřipka
více
Požární řád obce
více
Veřejné vyhlášky obce 2024
více
Územní plán 2023
více
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 21.2.2024
více
Pomozte mi prosím postavit se opět na nohy
Dobročinná sbírka pro Jana Žamberského
více
Opatření obecné povahy č. 1/2024/OZZL (Návrh)
více
Ptačí chřipka - informační leták
více
Místní poplatky na rok 2024
Místní poplatky obce Břehov na rok 2024
více
Pozvánka
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
více
Veřejná vyhláška - oznámení veřejného projednání návrhu 13. AZÚR
O Z N Á M E N Í O V E Ř E J N É M P R O J E D N Á N Í N Á V R H U 1 3 . A K T U A L I Z A C E Z Á S A D Ú Z E M N Í H O R O Z V O J E J I H O Č E S K É H O K R A J E
více
Nařízení statutárního města České Budějovice
Nařízení č.1/2024 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
více
Rozpočtové opatření č.6
Schválené rozpočtové opatření č.6/2023
více
Opatření obecné povahy č.2/2023/OZZL
Opatření obecné povahy č. 2/2023/OZZL-odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého
více
Krajský úřad Jihočeského kraje - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o vydání 4a. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, informace o jejím obsahu a místě zveřejnění dokumentace
více
Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2024
více
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 21.12.2023
více
Pořízení LED osvětlení
více
Schválený rozpočet 2024 včetně plnění za předcházející rok, Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025-2027
více
Schválený rozpočet na rok 2024
více
Zrušení úředních hodin
Zrušení úředních hodin - středa 27.12.2023
více
Opatření obecné povahy - kormorán velký
více
Pozvánka
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
více
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 22.11.2023
více
Návrh rozpočtu roku 2024
více
Rozpočtové opatření č.5
Schválené rozpočtové opatření č.5/2023
více
Návrh rozpočtu Svazku obcí Dehtář na rok 2024 a návrh střednědobý výhled rozpočtu 2025-2027
více
Mikulášská besídka
Pozvánka na Mikulášskou besídku 5.12.2023, 17.00 hod
více
Rozsvícení Vánočního stromu
Pozvánka na rozsvícení Vánočního stromu 2.12.2023, 17.00 hod
více
Pozvánka
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
více
SDH Břehov - Výroční valná hromada
Pozvánka na Výroční valnou hromadu Sboru dobrovolných hasičů obce Břehov, která se bude konat 24. listopadu 2023 od 19:00 hod v místní obecní knihovně
více
Brigáda
Pozvánka na brigádu 18.11.2023, 9.00 hod
více
MUNIPOLIS/MOBILNÍ ROZHLAS
Efektivní informace přímo do telefonu
více
Rozpočtové opatření č.4
Schválené rozpočtové opatření č.4/2023
více
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 4.10.2023
více
Pozvánka
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
více
Kontejner na objemný a nebezpečný odpad
Ve dnech 22.9. - 25.9.2023 bude v obci Břehov (náves) a v části Suchá přistaven kontejner na objemný a nebezpečný odpad
více
Výzva
Výzva vlastníkům nemovitostí
více
Očkování psů
2.9.2023 9.20 - 9.35 proběhne očkování psů viz leták
více
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - ÚZEMNÍ PLÁN BŘEHOV
více
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 10.8.2023
více
Rozpočtové opatření č.3
Schválené rozpočtové opatření č.3/2023
více
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 27.6.2023
více
Pozvánka
Pozvánka na mimořádné veřejné zasedání obecního zastupitelstva
více
Opatření obecné povahy - mník, jesen
více
Soutěž ve stolním tenise a hře petanque, křest znaku a vlajky - 29.07.2023
více
KRAJSKÝ ÚŘAD, JIHOČESKÝ KRAJ, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2023 (Návrh) Výjimka ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů mníka jednovousého (Lota lota) a jelce jesena (Leuciscus idus)
více
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
více
Stočné 2.pololetí 2023
Platba za stočné v 2.pololetí roku 2023
více
Zrušení úředních hodin
Zrušení úředních hodin - státní svátek 5.7.2023
více
Obecně závazná vyhláška o nočním klidu
Obecně závazná vyhláška č. 1/2023 o nočním klidu
více
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
více
Pozvánka
Pozvánka na mimořádné veřejné zasedání obecního zastupitelstva
více
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 7.6.2023
více
Hasičská soutěž
Dne 24.6.2023 od 13.00 proběhne v Břehově soutěž v požárním sportu zařazenou do Jihočeské hasičské ligy
více
Poradenství v oblasti úspor energií v bydlení
Energetické poradenství
více
Pozvánka: Slavnost při příležitosti obnovení kostela sv. Petra a Pavla ve Strýčicích
Slavnost při příležitosti obnovení kostela sv. Petra a Pavla ve Strýčicích v sobotu 1. 7. 2023 viz příloha
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 2.6.2023 od 8:00 do 2.6.2023 10:00 Vypnutá oblast: Břehov -celá obec viz příloha 2.6.2023 od 10:00 do 2.6.2023 12:00 Vypnutá oblast: Břehov - Suchá viz příloha
více
Pozvánka - DĚTSKÝ DEN
DĚTSKÝ DEN: 10.6.2023 od 14.00
více
Pozvánka
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
více
Potvrzení o zveřejnění závěrečného účtu DSO Blanský les - podhůří za rok 2022
Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu včetně příloh za rok 2022 Dobrovolného svazku obcí Blanský les - podhůří
více
POZVÁNKA - STAVĚNÍ MÁJKY
více
Závěrečný účet za rok 2022
více
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 19.4.2023
více
Co do kanalizace nepatří
Kanalizace není odpadkový koš
více
Hasičská soutěž
Dne 7.5.2023, 12.00 - 18.00 proběhne v Břehově obvodová soutěž v požárním sportu
více
Jednání se zástupcem Čevak
Jednání se zástupcem Čevak k povinnostem obce k provozování ČOV
více
Finanční úřad - Veřejná vyhláška
Finanční úřad - Veřejná vyhláška (daň z nemovitých věcí na rok 2023)
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 12.5.2023 od 10:00 do 12.5.2023 12:00 Vypnutá oblast: Břehov - Picina chaty viz příloha
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 3.5.2023 od 08:00 do 3.5.2023 16:00 Vypnutá oblast: Břehov - celá obec
více
Rozpočtové opatření č.2
Schválené rozpočtové opatření č.2/2023
více
Pozvánka
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
více
PRODEJ KUŘIČEK
Ve středu 19.4.2023 v 10:00 hod. přijede do naší obce pan Novák prodávat kuřičky. Bližší informace jsou uvedeny v přiloženém letáku.
více
Krajská veterinární správa
Informace o výskytu hromadných úhynů volně žijících ptáků
více
Závěrečný účet svazku obcí Blanský les - podhůří
Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu svazku obcí Blanský les - podhůří za rok 2022
více
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
Uzavírka Dehtáře
více
Brigáda
Pozvánka na brigádu 1.4.2023, 9.00 hod
více
Kontejner na objemný a nebezpečný odpad
Ve dnech 5.5. - 8.5.2023 bude v obci Břehov (náves) a v části Suchá přistaven kontejner na objemný a nebezpečný odpad
více
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 22.2.2023
více
Kontrola kotlů
Hromadná kontrola kotlů na tuhá paliva
více
Závěrečný účet svazku obcí Dehtář za rok 2022
Schválený závěrečný účet svazku obcí Dehtář za rok 2022
více
Jubilejní základní škola svatováclavská ve Strýčicích - zápis
Zápis dětí do 1.třídy pro školní rok 2023/2024
více
Výzva - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označení v katastru nemovitostí dostatečně určitě
více
Návrh závěrečného účtu za rok 2022
více
Rozpočtové opatření č.1
Schválené rozpočtové opatření č.1/2023
více
Místní poplatky na rok 2023
Místní poplatky obce Břehov na rok 2023
více
Pozvánka
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
více
Návrh závěrečného účtu svazku obcí Dehtář za rok 2022
více
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 25.1.2023
více
Pozvánka
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
více
Rozpočtové opatření č.6
Schválené rozpočtové opatření č.6/2022
více
Oznámení
Oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2023 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 a 2025 DSO Blanský les – podhůří
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 6.2.2023 od 09:00 do 6.2.2023 15:00 Vypnutá oblast: Břehov Picina - část chatové oblasti
více
Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2023
více
Schválený rozpočet na rok 2023
více
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 27.12.2022
více
Volba prezidenta České republiky
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR
více
Změna úředních hodin 28.12.2022
více
Rozpočet Svazku obcí Dehtář na rok 2023 a rozpočtový výhled 2024-2026
více
Pozvánka
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 4.01.2023 od 08:00 do 4.01.2023 14:00 Vypnutá oblast: Břehov Picina chaty.
více
Místní akční skupina Blanský les – Netolicko o.p.s. - poradenství
Poradenství v oblasti úspor energií v bydlení
více
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 30.11.2022
více
Vánoční jarmark v ZŠ Strýčice
Pozvánka na Vánoční jarmark v ZŠ Strýčice 8.12.2022, 15.30-18.00 hod
více
Návrh rozpočtu roku 2023
více
Návrh rozpočtu Svazku obcí Dehtář na rok 2023 a rozpočtový výhled 2024-2026
více
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A - územní plán
Oznámení o konání druhého opakovaného veřejného projednání a doručení upraveného návrhu Územního plánu Břehov
více
Střednědobý výhled rozpočtu 2023-2027
více
Pozvánka
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
více
Zápis ze schůze SO Dehtář ze dne 8.11.2022
Zápis ze schůze SO Dehtář ze dne 8.11.2022 včetně příloh
více
Vyhláška Ministerstva zemědělství
Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
více
Datové schránky pro podnikající fyzickou osobu nebo pro právnickou osobu
Změny u datových schránek pro podnikající fyzickou osobu nebo pro právnickou osobu od 1. 1. 2023
více
Výzva EG.D
Výzva EG.D k odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení
více
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 29.6.2022
více
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 20.6.2022
více
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 25.5.2022
více
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 4.5.2022
více
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 6.4.2022
více
Mikulášská besídka
Pozvánka na Mikulášskou besídku 5.12.2022, 17.00 hod
více
Rozsvícení Vánočního stromu
Pozvánka na rozsvícení Vánočního stromu 26.11.2022, 17.00 hod
více
Brigáda
Pozvánka na brigádu 19.11.2022, 9.00 hod
více
Návrh rozpočtu za rok 2023 DSO Blanský les – podhůří a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 až 2025
více
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 27.7.2022
více
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 15.8.2022
více
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 31.8.2022
více
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 25.10 2022
více
Rezervace hřiště
více
Zápis z ustavujícího zasedání
Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce konaného dne 13.10.2022
více
Pozvánka
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
více
Rozpočtové opatření č.5
Schválené rozpočtové opatření č.5/2022
více
Pozvánka
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
více
Římovský vodovod - odstávka
více
Volby do zastupitelstva obce Břehov
Výsledek voleb do zastupitelstva obce Břehov konaných ve dnech 23.9.-24.9.2022
více
Senátní volby 2022
Výsledky hlasování v okrsku obce Břehov
více
Kontejner na objemný a nebezpečný odpad
Ve dnech 30.9. - 3.10.2022 bude v obci Břehov (náves) přistaven kontejner na objemný a nebezpečný odpad
více
Rozpočtové opatření č.4
Schválené rozpočtové opatření č.4/2022
více
Pozvánka
Pozvánka na školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí
více
Pozvánka
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
více
Rozpočtové opatření č.3
Schválené rozpočtové opatření č.3/2022
více
Pozvánka
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
více
Závěrečný účet svazku obcí Blanský les - podhůří
Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu svazku obcí Blanský les - podhůří za rok 2021
více
Pozvánka
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
více
Závěrečný účet za rok 2021
Závěrečný účet hospodaření obce Břehov za rok 2021
více
Návrh závěrečného účtu 2021
Návrh závěrečného účtu obce Břehov za rok 2021
více
Dětský den - pozvánka
Pozvánka na dětský den dne 29.5.2022 v 13.00 hod
více
Pozvánka
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
více
Schválený závěrečný účet Svazku obcí Dehtář za rok 2021
více
Návrh závěrečného účtu 2021
Návrh závěrečného účtu DSO Blanský les – podhůří za rok 2021
více
Rozpočtové opatření č.2
Schválené rozpočtové opatření č.2/2022
více
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce
více
Veřejná vyhláška - návrh 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
Návrh 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje včetně projednání vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
více
Návrh závěrečného účtu svazku obcí Dehtář za rok 2021
více
Rozpočtové opatření č.1
Schválené rozpočtové opatření č.1/2022
více
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 23.3. 2022
více
Pozvánka
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
více
Revize, kontrola a čištění komínů
více
Kontejner na objemný a nebezpečný odpad
Ve dnech 25.-27.3.20212 bude v obci Břehov (náves) a Suchá (statek) přistaven kontejner na objemný a nebezpečný odpad
více
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 16. 2. 2022
více
Místní poplatky na rok 2022
Místní poplatky obce Břehov na rok 2022
více
Pozvánka
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
více
Rozpočtové opatření č.6
Schválené rozpočtové opatření č. 6/2021
více
Rozpočet obce 2022
Schválený rozpočet na rok 2022
více
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 22.12.2021
více
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 24.11.2021
více
Rozpočet Svazku obcí Dehtář na rok 2022 a rozpočtový výhled 2023-2025
více
Změna úředních hodin
více
Pozvánka
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
více
Finanční úřad - informace
Informace k podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí a důležitých změnách na rok 2022
více
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU
více
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – tzv. „ptačí chřipky“
více
Návrh rozpočtu na rok 2022
více
Návrh rozpočtu Svazku obcí Dehtář na rok 2022 a rozpočtový výhled 2023-2025
více
Rozpočtové opatření č.5
Schválené rozpočtové opatření č.5/2021
více
Návrh rozpočtu hospodaření Svazku obcí Blanský les - podhůří na rok 2022 a střednědobý výhled 2023-2024
více
Pozvánka
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
více
Bezproudí
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 29.11.2021 od 08:00 do 12:00
více
Zprovoznění hřiště
Zprovoznění multifunkčního hřiště 18. 10. 2021 v 17,30 - pozvánka
více
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 22.9.2021
více
Rozpočtové opatření č.4
Schválené rozpočtové opatření č.4/2021
více
Pozvánka
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
více
Kontejner na objemný a nebezpečný odpad
Ve dnech 1.-3.10.2021 bude v obci Břehov (náves) přistaven kontejner na objemný a nebezpečný odpad
více
VÝZVA
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
více
Volby do parlamentu ČR
Volby do parlamentu ČR se konají ve dnech 8. – 9. 10. 2021
více
Územní plán 2000
Platný územní plán obce
více
Očkování psů
více
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 6.8.2021
více
Pozvánka
Pozvánka na výroční schůzi SDH Břehov 20.8.2021, 18 hod
více
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 28.7.2021
více
Pozvánka
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
více
Pozvánka
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
více
Dobrovolníci na Moravě
více
Veřejná vyhláška - Oznámení o pokračování řízení o vydání územního plánu Břehov v katastrálním území Břehov
Opakované veřejné projednání návrhu územního plánu Břehov
více
Rozpočtové opatření č.3
Schválené rozpočtové opatření č.3/2021
více
Schválený závěrečný účet SO Dehtář za rok 2020
více
Dětský den 2021
Dětský den - NOVÝ TERMÍN
více
KOMPOSTERY
Vyzvednutí kompostérů
více
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9.6.2021
více
Závěrečný účet za rok 2020
Závěrečný účet hospodaření za rok 2020
více
Pozvánka
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
více
Dětský den - 6.6. 2021 zrušení
více
Dětský den
Pozvánka na dětský den
více
OZNÁMENÍ
Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu DSO Blanský les - podhůří za rok 2020
více
Návrh závěrečného účtu SO Dehtář za rok 2020
více
SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
V SOBOTU 29. 5. 2021 SDH BŘEHOV POŘÁDÁ AKCI SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
více
Revize, kontrola a čištění komínů
více
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ochranné pásmo leteckého pozemního (radiolokačního) zařízení
více
Podklady pro výpočet cen pro vodné za rok 2020 a dosažené skutečnosti
více
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 28.4.2021
více
Návrh závěrečného účtu
Návrh závěrečného účtu hospodaření obce Břehov za rok 2020
více
Rozpočtové opatření č.2
Schválené rozpočtové opatření č.2/2021
více
Nařízení města České Budějovice
Vyhlášení záměru zadat zhotovení lesních hospodářských osnov
více
Návrh závěrečného účtu 2020
více
Finanční úřad - informace
Informace pro poplatníky daně z nemovitých věc
více
Pozvánka
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
více
Sčítání lidu, domů a bytů 2021
Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - informace
více
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 17.3.2021
více
Rozpočtové opatření č.1
Schválené rozpočtové opatření č.1/2021
více
Sčítání lidu, domů a bytů 2021
Seznam sčítacích komisařů a kontaktních míst
více
Pozvánka
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
více
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 24.2.2021
více
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020
více
Metodické sdělení MŽP
Nakládání s odpady z antigenních testů určených k samotestování osob
více
Výběr místních poplatků
OZNÁMENÍ o výběru místních poplatků na rok 2021
více
Sčítání lidu, domů a bytů 2021
více
Pozvánka
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
více
Ptačí chřipka - informace pro veřejnost
Informace Krajské veterinární správy o potvrzení výskytu ptačí chřipky kmene H5N8 v k.ú. Haklovy Dvory. Informace pro veřejnost
více
Bezproudí
Bezproudí v obci Břehov 15.2.2021, 8.00-14.00
více
Výzva
Výzva k odstranění autovraku vozidla
více
Revize, kontrola a čištění komínů
Revize, kontrola a čištění komínů - nabídka
více
Rozpočtové opatření č. 4/2020
více
Informace k podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí
Informace k podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2021
více
Vyhláška o poplatku ze psů
Obecně závazná vyhláška obce Břehov č. 1/2020, o místním poplatku ze psů
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 30.12.2020
více
Rozpočet obce 2021
Schválený rozpočet na rok 2021
více
Svazek obcí Blanský les - oznámení
Oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2021
více
Svazek obcí Dehtář - schválený rozpočet na rok 2021
více
Rozpočet svazku 2021
Schválený rozpočet svazku obcí Dehtář na rok 2021
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 9.12.2020
více
Změna úředních hodin
více
Strategický rozvojový dokument
Strategický rozvojový dokument obce Břehov v letech 2021-2027
více
Vyhláška o poplatku ze vstupného
Obecně závazná vyhláška obce Břehov č. 3/2020, o místním poplatku ze vstupného
více
Vyhláška o poplatku za užívání veřejného prostranství
Obecně závazná vyhláška obce Břehov č. 2/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
více
Vyhláška o poplatku ze psů
Obecně závazná vyhláška obce Břehov č. 1/2020, o místním poplatku ze psů
více
Návrh rozpočtu na rok 2021
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 4.11.2020
více
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
více
Svatek obcí Dehtář
Návrh rozpočtu 2021
více
Svazek obcí Blanský les - podhůří
Návrh rozpočtu roku 2021
více
Svazek obcí Blanský les - podhůří
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
více
COVID vs. chřipka
více
COVID - 19, upřesnění pojmú
více
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Dne 4.11.2020 v 19 hod proběhne veřejné zasedání obecního zastupitelstva.
více
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. října 2020 č. 1078, 1079 a 1080 o přijetí krizového opatření
více
Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 23.9.2020
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 9.9.2020
více
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Dne 23.9.2020 v 19 hod proběhne veřejné zasedání obecního zastupitelstva.
více
Rozpočtové opatření č. 3/2020
více
Volby do krajského zastupitelstva
Ve dnech 2.-3.10.2020 proběhnou voly do krajského zastupitelstva: Okrsek - 1, OÚ Břehov - knihovna
více

Kontejner na objemný odpad a nebezpečný odpad


Ve dnech 16.. – 19.10.2020  bude v obci přistaven kontejner na objemný a nebezpečný odpad

 


Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Dne 9.9.2020 v 19 hod proběhne veřejné zasedání obecního zastupitelstva.
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 22.7.2020
více
Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje
více

Dne 25.7.2020, 9.15-9.25 proběhne očkování psů. Místo konání: Břehov náves.


Rozpočtové opatření č. 2/2020
více

Kominík
V sobotu 18.7.2020 v 8.30 hod přijede do obce kominík p. Josef Sejut, tel.: 728 872 928


Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Dne 22.7.2020 v 19 hod proběhne veřejné zasedání obecního zastupitelstva.
více
Výzvu k podání nabídky
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 17.6.2020
více
Závěrečný účet za rok 2019
více
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Dne 17.6.2020 v 19 hod proběhne veřejné zasedání obecního zastupitelstva.
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 20.5.2020
více

Zveme všechny malé i větší děti na dětský den konaný 30.5.2020 od 13.00 hod na sportovním hasičském plácku.


Rozpočtové opatření č.1/2020
více
Návrh závěrečného účtu za rok 2019
více
DOTAČNÍ PROGRAM - vesnická památková zóna
Opatření č. III – Zvýšené náklady obnovy staveb v památkově chráněných územích by mohli využít také vlastníci nemovitostí v památkové zóně Břehov V případě zájmu lze kontaktovat paní Mgr. Jaroslavu Vítovcovou (Mgr. Jaroslava Vítovcová, Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, telefon 386720890, e-mail: vitovcova@kraj-jihocesky.cz).
více
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Dne 20.5.2020 v 19 hod proběhne veřejné zasedání obecního zastupitelstva.
více
ČEVAK - Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2019
více
Zrušení zasedání zastupitelstva
Veřejné zasedání obecního zastupitelstva plánované na 29.4.2020 se ruší. O novém termínu budeme informovat.
více
Informace COVID-19
více
Rozhodnutí o ukončení zvýšeného nebezpečí požárů
více
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Dne 29.4.2020 v 19 hod proběhne veřejné zasedání obecního zastupitelstva.
více
Finanční úřad pro Jihočeský kraj - veřejná vyhláška, daň z nemovitých věcí 2020
více

Kontejner na objemný odpad a nebezpečný odpad


Ve dnech 24.. – 27.4.2020  bude v obci přistaven kontejner na objemný a nebezpečný odpad

 


Rozhodnutí hejtmanky Jihočeského kraje - období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
více
Infornace o omezení provozní doby obecního úřadu Břehov
více
Zápis dětí do 1. tříd v roce 2020 - JUBILEJNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVATOVÁCLAVSKÁ VE STRÝČICÍCH
více
Infornace o omezení provozní doby obecního úřadu Břehov
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 19.2.2020
více
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Dne 19.2.2020 v 19 hod proběhne veřejné zasedání obecního zastupitelstva.
více
Místní poplatky 2020
více

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
více
NÁLEZ ZVÍŘETE - kocour
více
Rozpočtové opatření č.5
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 20.12.2019
více
Schválený rozpočet na rok 2020
více

Prodej kaprů proběhne v neděli 22.12.2019 u koupaliště v Žabovřeskách od 8 hod.

Poté následuje rozvoz po vesnicích.

Cena:

1) zaměstnanci a důchodci - 20,- Kč/kg

2) ostatní zájemci - 60,- Kč/kg


Svoz komunálních odpadů během vánočních svátků

52. týden 2019 - v posledním týdnu probíhají svozy normálně dle svozových dnů - tzn.25.12.2019

1. týden  2020 –  ve středu  Nový rok 1.1.2020 svozy neprobíhají a jsou nahrazeny následující den

 

 

 


.


Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Dne 20.12.2019 v 19 hod proběhne veřejné zasedání obecního zastupitelstva.
více

OÚ Břehov Vás srdečně zve na MIKULÁŠSKOU BESÍDKU


čtvrtek 5. prosince 2019 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Břehov


Pozvánka - výroční schůze SDH Břehov 6.12.2019
V pátek dne 6.12.2019 od 19 hod v knihovně obecního úřadu proběhne výroční schůze sboru dobrovolných hasičů Břehov.


Opatření obecné povahy č. 1/2015 (změna) – udělení výjimky k lovu bobra evropského
více


Návrh rozpočtu hospodaření Svazku obcí Blanský les - podhůří na rok 2020 a rozpočtový výhled 2021-2023
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 6.11.2019
více
Návrh rozpočtu obce na rok 2020
více
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Dne 6.11.2019 v 19 hod proběhne veřejné zasedání obecního zastupitelstva.
více
4. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 18.9.2019
více
Rozpočtové opatření č.4
více
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Dne 18.9.2019 v 19 hod proběhne veřejné zasedání obecního zastupitelstva.
více
Opatření obecné povahy o nákupu lesních sazenic
více

Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 10.7.2019
více
Rozpočtové opatření č.3
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Přerušení dodávky elektrické energie 25.7.2019 8.00-15.00 hod: Břehov - část obce ( bude označeno plakáty na místě )
více
Kominík
V sobotu 13.7.2019 v 8.00 hod přijede do obce kominík p. Josef Sejut, tel.: 728 872 928
více
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Dne 10.7.2019 v 19 hod proběhne veřejné zasedání obecního zastupitelstva.
více
Přechodná úprava provozu
Uzavírka místní komunikace Dehtáře – Břehov (oprava povrchu komunikace)
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Přerušení dodávky elektrické energie 25.7.2019 8.30-11.00
více
Závěrečný účet za rok 2018 Svazku obcí Dehtář
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 29.5.2019
více
Závěrečný účet 2018
více
Rozpočtové opatření č.2
více
Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2019 v obci Břehov
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
více
Kontejner na objemný odpad
17.5. – 20.5. bude přistaven kontejner na velkoobjemový odpad
více
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Dne 29.5.2019 v 19 hod proběhne veřejné zasedání obecního zastupitelstva.
více
Návrh závěrečného účtu 2018
více
Veřejná vyhláška FÚ
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 16.4.2019
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 10.4.2019
více
Rozpočtové opatření č.1
více
Termíny letního svozu komunálního odpadu
Od měsíce května bude probíhat 14ti denní svoz komunálního odpadu - středy, liché týdny. Rozpis: 8.5., 22.5. 5.6., 19.6. 3.7., 17.7., 31.7. 14.8., 28.8. 11.9., 25.9.
více
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Ve dnech 24.-25.5.2019 proběhnou volby do EP.
více
Oznámení o zveřejnění rozpočtu 2019 BLP
více
Blanský les - Návrh závěrečného účtu za rok 2018 s přílohami – účetní výkazy
více
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Dne 10.4.2019 v 19 hod proběhne veřejné zasedání obecního zastupitelstva.
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 20.2.2019
více
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Dne 20.2.2019 v 19 hod proběhne veřejné zasedání obecního zastupitelstva.
více
Místní poplatky 2019
více
Rozpočtové opatření č.8
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 19.12.2018
více
Informace k dani z nemovitých věcí 2019
více
Schválený rozpočet na rok 2019
více
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2022 Svazku obcí Dehtář
více
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Dne 19.12.2018 v 19 hod proběhne veřejné zasedání obecního zastupitelstva.
více
Průzkum - diskotéka
více
Pozvánka - výroční schůze SDH Břehov 8.12.2018
V sobotu dne 8.12.2018 od 19 hod v knihovně obecního úřadu proběhne výroční schůze sboru dobrovolných hasičů Břehov.
více
OÚ Břehov Vás srdečně zve na MIKULÁŠSKOU BESÍDKU
středa 5. prosince 2018 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Břehov
více
Pozvánka na rozsvěcování vánočního stromu
sobota 1.prosince 2018 v 17 hod
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 14.11.2018
více
Rozpočtové opatření č.7
více
Návrh rozpočtu DSO Dehtář 2019, rozpočtový výhled
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 31.10.2018
více
Pozvánka na brigádu
V sobotu dne 24.11.2018 proběhne podzimní brigáda na úklid obce. Sraz 9.00 hod Občerstvení zajištěno.
více
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
více
rozpočtové opatření č.6
více
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
více
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Břehov
více
Schválený rozpočet DSO Dehtář 2018
více
Zápis ze zasedání členské schůze 1.10.2018
více
Rozpočtové opatření č.5
více
Zimní svoz komunálních odpadů
Od měsíce října (do konce dubna) začíná týdenní svoz komunálního odpadu.
více
Volby do zastupitelstva obce
Volby do zastupitelstva obce proběhnou ve dnech 5. a 6. října 2018. 5.10.2018 (14.00-22.00) 6.10.2018 (8.00-14.00)
více
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Dne 3.10.2018 v 19 hod proběhne veřejné zasedání obecního zastupitelstva.
více
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Dne 5.9.2018 v 19 hod proběhne veřejné zasedání obecního zastupitelstva.
více
Návrh územního plánu Břehov
více
Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu územního plánu Břehov
více
Usnesení - dražební vyhláška
více
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Dne 25.7.2018 v 19 hod proběhne veřejné zasedání obecního zastupitelstva.
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 13.6.2018
více

V sobotu 14.7.2018 v 8 hod přijede kominík p. Josef Sejut, tel.: 728 872 928


Rozpočtové opatření č.4
více

Závěrečný účet za rok 2017


Dne 8.6. 2018 od 17.00 hod pořádá myslivecký spolek Jarov - Žabovřesky, Břehov dětský den.
Místo konání: bažantnice (odchovna) v Žabovřeskách.


Závěrečný účet za rok 2017
více
Rozpočtové opatření č.3
více
Návrh rozpočtu DSO Dehtář 2018
více
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Dne 13.6.2018 v 19 hod proběhne veřejné zasedání obecního zastupitelstva.
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 25.4.2018
více
Rozpočtové opatření č.2
více
Rozpočtové opatření č.1
více
Letní svozy komunálního odpadu
Od měsíce května do konce září bude probíhat svoz komunálního odpadu každý sudý týden (2.5., 16.5. atd...).
více
Kontejner na objemný a nebezpečný odpad
Ve dnech 4.-6.5.2018 bude na náves v Břehově přistaven kontejner na objemný a nebezpečný odpad.
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 28.2.2018
více
Blanský les - Návrh závěrečného účtu s přílohami – účetní výkazy
více
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Dne 25.4.2018 v 19 hod proběhne veřejné zasedání obecního zastupitelstva.
více
Místní poplatky 2018
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 15.11.2017
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 29.12.2017
více
Rozpočet 2018
více
Informace k dani z nemovitých věcí 2018
více
UPOZORNĚNÍ: změna úředních hodin
více
Zápis z 59.shromáždění starostů svazku obcí Blanský les - podhůří
více
VOLBY PREZIDENTA ČR
Volby prezidenta ČR se budou konat ve dnech 12.-13.ledna 2018 Volební okrsek 1 Sídlo volebního okrsku - knihovna OÚ Břehov č.p.20
více
Mikulášská nadílka
V úterý 5.12.2017 od 17 hod proběhne v knihovně obecního úřadu Mikulášská nadílka.
více
Svoz komunálního odpadu 52.týden 2017 a 1.týden 2018
Svoz komunálního odpadu v 52.týdnu 2017 proběhne jako v běžném termínu. Svoz v 1.týdnu 2018 se uskuteční ve čtvrtek 4.1.2018.
více
Návrh rozpočtu na rok 2018
více
Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2023
více
Rozpočtové opatření č.5
více
Rozpočtové opatření č.4
více
Rozpočtové opatření č.2
více
Rozpočtové opatření č.1
více
Návrh rozpočtu 2018 svazek obcí Blanský les - podhůří
více
Veřejná vyhláška
více
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva dne 18.10.2017
více
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva dne 4.10.2017
více
Nařízení o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
více
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva dne 18.10.2017
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 9.8.2017
více
Zimní svoz komunálního odpadu
Počínaje 4.10.2017 začíná týdenní svoz komunálního odpadu. Svoz probíhá každou středu.
více
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - zastavení těžeb v lesních smrkových a borových porostech
více
Rozpočtové opatření č.3
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 12.7.2017
více
Oprava místní komunikace Břehov-Dehtáře
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 31.5.2017
více
Oznámení - svazek obcí Blanský les
více
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva dne 31.5.2017
více
Návrh závěrečného účtu za svazek obcí Blanský les - 2016
více
Změna režimu svozu komunálního odpadu
více
Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 12.4.2017
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 22.3.2017
více
Pozvánka - zasedání obecního zastupitelstva 12.4.2017
více
Rozpočtový výhled 2015-2019
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 15.2.2017
více
Rozpočet 2017
více
Rozpočtové opatření č. 7
více
Rozpočtové opatření č. 6
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva 29.12.2016
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva 23.11.2016
více
Rozpočtové opatření č. 5
více
Rozpočtové opatření č. 4
více
Rozpočtové opatření č. 3
více
Svoz komunálního odpadu
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva 21.9.2016
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva 27.7.2016
více
Veřejnoprávní smlouva - výkon speciálního stavebního úřadu
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva 8.6.2016

Rozpočtové opatření č. 2

Rozpočtové opatření č. 1

Informace ministerstva vnitra

Zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje Jihočeského kraje ve znění Aktualizace č. 3

Zápis ze zasedání zastupitelstva 6.4.2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva 3.2.2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva 26.11.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva 21.10.2015
více
Výkaz o plnění rozpočtu obce k 31.12.2015
více
Rozvaha k 31.12.2015
více
Výroční zpráva za rok 2015
více
Rozpočet obce 2016
více
Rozpočtové opatření č. 3/2015
více
Rozpočtové opatření č. 2/2015
více
Rozpočtové opatření č. 1/2015
více
Výstraha ČHMÚ
více
Návrh Závěrečného účtu 2014
více
Informace o rozsahu zmocnění předaných vlastníkem vodovodu nebo kanalizace provozovateli
více
Národní plán povodí Labe
více
Evidence právních předpisů
více
Vyhláška o chovu domácího a drobného zvířectva
více
Zápisy ze zasedání zastupitelstva v roce 2013
více
Schválený rozpočet na rok 2015
více
Rozpočet a rozpočtová opatření za rok 2014
více
Rozpočet a rozpočtová opatření za rok 2013
více
Výroční zpráva za rok 2014
více
Výroční zpráva za rok 2013
více
Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2011

Spuštěn nový vzhled internetových stránek.