Kronika obce

Kronika obce Břehov

Kronika Břehova postihuje historii naší obce od roku asi 1860 do roku 2007. Jako taková se ale začala psát až od roku 1922 a prvním kronikářem byl pan František Dolejší. Dřívější záznamy byly zachovány v podobě krátkých poznámek ze života v Břehově, které byly do kroniky zpětně dopsány. Jejich autorem je důstojný pán Jan Kačer - rodák břehovský a pan Václav Dolejší - otec prvního kronikáře. Dalšími kronikáři byli postupně Šimek Josef, Krejčí Josef, Koupal František a Šimek Václav. Současným kronikářem je František Husa.

Hlavním popudem ke zveřejnění naší kroniky na webových stránkách bylo umožnit nahlédnout do historie obce Břehov těm, kteří nemají možnost si zapůjčit kroniku originální. Je takto přístupná široké věřejnosti a nebude docházet k jejímu nadměrnému opotřebování (které by jako takové bylo jistě nevyhnutelné -:) ).

Kronika byla nasnímána digitálním fotoaparátem a fotografie byly nepatrně upraveny pro lepší čitelnost.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
brehov-kronika-1860-2007h.pdf 177140.1 Kb