Obecně závazné vyhlášky
Vyhláška o poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška obce Břehov č. 2/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství


Vyhláška o poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška obce Břehov č. 1/2020, o místním poplatku ze psů


Vyhláška o poplatku ze vstupného

Obecně závazná vyhláška obce Břehov č. 3/2020, o místním poplatku ze vstupného


Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o nočním klidu
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o místních poplatcích
Evidence právních předpisů
Jednací řád zasatupitelstva
Směrnice o veřejných zakázkách malého rozsahu
Vyhláška o chovu domácího a drobného zvířectva
Vyhláška o místních poplatcích
Vyhláška o poplatku za nakládání s odpady
Vyhláška o systému nakládání s odpady
Vyhláška o úhradě vodného