Úřední deska

KRAJSKÝ ÚŘAD, JIHOČESKÝ KRAJ, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2023 (Návrh)
Výjimka ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů mníka jednovousého (Lota lota) a jelce jesena (Leuciscus idus)

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
navrh-opatreni-obecne-povahy-mnik-jesen-s.z.-50527-2023.pdf 264.1 Kb