Úřední deska
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Dne 23.9.2020 v 19 hod proběhne veřejné zasedání obecního zastupitelstva.


Volby do krajského zastupitelstva

Ve dnech 2.-3.10.2020 proběhnou voly do krajského zastupitelstva:
Okrsek - 1,
OÚ Břehov - knihovna


Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Dne 9.9.2020 v 19 hod proběhne veřejné zasedání obecního zastupitelstva.


Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Dne 22.7.2020 v 19 hod proběhne veřejné zasedání obecního zastupitelstva.


Výzvu k podání nabídky
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Dne 17.6.2020 v 19 hod proběhne veřejné zasedání obecního zastupitelstva.


DOTAČNÍ PROGRAM - vesnická památková zóna

Opatření č. III – Zvýšené náklady obnovy staveb v památkově chráněných územích by mohli využít také vlastníci nemovitostí v památkové zóně Břehov
V případě zájmu lze kontaktovat paní Mgr. Jaroslavu Vítovcovou (Mgr. Jaroslava Vítovcová, Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, telefon 386720890, e-mail: vitovcova@kraj-jihocesky.cz).


Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Dne 20.5.2020 v 19 hod proběhne veřejné zasedání obecního zastupitelstva.


ČEVAK - Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2019
Zrušení zasedání zastupitelstva

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva plánované na 29.4.2020 se ruší. O novém termínu budeme informovat.


Informace COVID-19
Rozhodnutí o ukončení zvýšeného nebezpečí požárů
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Dne 29.4.2020 v 19 hod proběhne veřejné zasedání obecního zastupitelstva.


Finanční úřad pro Jihočeský kraj - veřejná vyhláška, daň z nemovitých věcí 2020
Rozhodnutí hejtmanky Jihočeského kraje - období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Infornace o omezení provozní doby obecního úřadu Břehov
Zápis dětí do 1. tříd v roce 2020 - JUBILEJNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVATOVÁCLAVSKÁ VE STRÝČICÍCH
Doporučení pro nakládání s použitými osobními ochrannými pomůckami v době koronavirové pandemie dle MŽP

likvidace odpadů ( COVID-19 )


Infornace o omezení provozní doby obecního úřadu Břehov
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Dne 19.2.2020 v 19 hod proběhne veřejné zasedání obecního zastupitelstva.


Místní poplatky 2020
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
NÁLEZ ZVÍŘETE - kocour
Rozpočet Svazku obcí Dehtář na rok 2020 a rozpočtový výhled 2021-2023
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Dne 20.12.2019 v 19 hod proběhne veřejné zasedání obecního zastupitelstva.


Opatření obecné povahy č. 1/2015 (změna) – udělení výjimky k lovu bobra evropského
Návrh rozpočtu obce na rok 2020
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Dne 6.11.2019 v 19 hod proběhne veřejné zasedání obecního zastupitelstva.


Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Dne 18.9.2019 v 19 hod proběhne veřejné zasedání obecního zastupitelstva.


Opatření obecné povahy o nákupu lesních sazenic
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Přerušení dodávky elektrické energie 25.7.2019 8.00-15.00 hod: Břehov - část obce ( bude označeno plakáty na místě )


Kominík

V sobotu 13.7.2019 v 8.00 hod přijede do obce kominík p. Josef Sejut, tel.: 728 872 928


Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Dne 10.7.2019 v 19 hod proběhne veřejné zasedání obecního zastupitelstva.


Přechodná úprava provozu

Uzavírka místní komunikace Dehtáře – Břehov (oprava povrchu komunikace)


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Přerušení dodávky elektrické energie 25.7.2019 8.30-11.00


Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2019 v obci Břehov
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Kontejner na objemný odpad

17.5. – 20.5. bude přistaven kontejner na velkoobjemový odpad


Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Dne 29.5.2019 v 19 hod proběhne veřejné zasedání obecního zastupitelstva.


Termíny letního svozu komunálního odpadu

Od měsíce května bude probíhat 14ti denní svoz komunálního odpadu - středy, liché týdny.
Rozpis:
8.5., 22.5.
5.6., 19.6.
3.7., 17.7., 31.7.
14.8., 28.8.
11.9., 25.9.


VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Ve dnech 24.-25.5.2019 proběhnou volby do EP.


Oznámení o zveřejnění rozpočtu 2019 BLP
Blanský les - Návrh závěrečného účtu za rok 2018 s přílohami – účetní výkazy
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Dne 10.4.2019 v 19 hod proběhne veřejné zasedání obecního zastupitelstva.


Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Dne 20.2.2019 v 19 hod proběhne veřejné zasedání obecního zastupitelstva.


Místní poplatky 2019
Informace k dani z nemovitých věcí 2019
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2022 Svazku obcí Dehtář
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Dne 19.12.2018 v 19 hod proběhne veřejné zasedání obecního zastupitelstva.


Průzkum - diskotéka
Pozvánka - výroční schůze SDH Břehov 8.12.2018

V sobotu dne 8.12.2018 od 19 hod v knihovně obecního úřadu proběhne výroční schůze sboru dobrovolných hasičů Břehov.


OÚ Břehov Vás srdečně zve na MIKULÁŠSKOU BESÍDKU

středa 5. prosince 2018 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Břehov


Pozvánka na rozsvěcování vánočního stromu

sobota 1.prosince 2018 v 17 hod


Pozvánka na brigádu

V sobotu dne 24.11.2018 proběhne podzimní brigáda na úklid obce.
Sraz 9.00 hod
Občerstvení zajištěno.


Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Břehov
Zimní svoz komunálních odpadů

Od měsíce října (do konce dubna) začíná týdenní svoz komunálního odpadu.


Volby do zastupitelstva obce

Volby do zastupitelstva obce proběhnou ve dnech 5. a 6. října 2018.
5.10.2018 (14.00-22.00)
6.10.2018 (8.00-14.00)


Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Dne 3.10.2018 v 19 hod proběhne veřejné zasedání obecního zastupitelstva.


Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Dne 5.9.2018 v 19 hod proběhne veřejné zasedání obecního zastupitelstva.


Návrh územního plánu Břehov
Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu územního plánu Břehov
Usnesení - dražební vyhláška
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Dne 25.7.2018 v 19 hod proběhne veřejné zasedání obecního zastupitelstva.


Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Dne 13.6.2018 v 19 hod proběhne veřejné zasedání obecního zastupitelstva.


Letní svozy komunálního odpadu

Od měsíce května do konce září bude probíhat svoz komunálního odpadu každý sudý týden (2.5., 16.5. atd...).


Kontejner na objemný a nebezpečný odpad

Ve dnech 4.-6.5.2018 bude na náves v Břehově přistaven kontejner na objemný a nebezpečný odpad.


Blanský les - Návrh závěrečného účtu s přílohami – účetní výkazy
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Dne 25.4.2018 v 19 hod proběhne veřejné zasedání obecního zastupitelstva.


Místní poplatky 2018
Informace k dani z nemovitých věcí 2018
UPOZORNĚNÍ: změna úředních hodin
Zápis z 59.shromáždění starostů svazku obcí Blanský les - podhůří
VOLBY PREZIDENTA ČR

Volby prezidenta ČR se budou konat ve dnech 12.-13.ledna 2018
Volební okrsek 1
Sídlo volebního okrsku - knihovna OÚ Břehov č.p.20


Mikulášská nadílka

V úterý 5.12.2017 od 17 hod proběhne v knihovně obecního úřadu Mikulášská nadílka.


Svoz komunálního odpadu 52.týden 2017 a 1.týden 2018

Svoz komunálního odpadu v 52.týdnu 2017 proběhne jako v běžném termínu.
Svoz v 1.týdnu 2018 se uskuteční ve čtvrtek 4.1.2018.


Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2023
Návrh rozpočtu 2018 svazek obcí Blanský les - podhůří
Veřejná vyhláška
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva dne 18.10.2017
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva dne 4.10.2017
Nařízení o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva dne 18.10.2017
Zimní svoz komunálního odpadu

Počínaje 4.10.2017 začíná týdenní svoz komunálního odpadu. Svoz probíhá každou středu.


Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - zastavení těžeb v lesních smrkových a borových porostech
Oznámení - svazek obcí Blanský les
Návrh závěrečného účtu za svazek obcí Blanský les - 2016
Změna režimu svozu komunálního odpadu
Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Pozvánka - zasedání obecního zastupitelstva 12.4.2017
Svoz komunálního odpadu
Informace ministerstva vnitra
Výstraha ČHMÚ
Informace o rozsahu zmocnění předaných vlastníkem vodovodu nebo kanalizace provozovateli
Národní plán povodí Labe
Úřední deska - archiv změn