Obec Břehov

2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva 21.10.2015

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-ze-zasedani-zastupitelstva-21.10.2015238101308.pdf 78.1 Kb

Zápis ze zasedání zastupitelstva 26.11.2015

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-ze-zasedani-zastupitelstva-21.10.2015221911894.pdf 78.1 Kb

Zápis ze zasedání zastupitelstva 26.8.2015

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-ze-zasedani-zastupitelstva-26.8.2015.pdf 71.8 Kb

Zápis ze zasedání zastupitelstva 17.6.2015

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-ze-zasedani-zastupitelstva-17-6-2015.pdf 84.9 Kb

Zápis ze zasedání zastupitelstva 15.4.2015

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-ze-zasedani-zastupitelstva-15.4.2015.docx 16.8 Kb

Zápis ze zasedání zastupitelstva 18.2.2015

Přítomno: 7 zastupitelů obce

Omluveni: 0

Hosté: 8

Předsedající: starosta obce Josef Koupal

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jiří šimek, Daniel Benák

 

Program jednání:

 

1. Zahájení

2. Čtení zápisu ze zasedání dne 29.12.2014

3. Zpráva o hospodaření obce za rok 2014

4. Seznámení s auditem

5. Rozpočtový výhled na roky 2015 až 2019

6. Směnná smlouva na pozemky – silnice...

7. Sečení trávníků

8. Organizace pouti

9. Diskuse

výsledky hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 0

 

K bodu č. 3

Paní Rusová přečetla zprávu finančního výboru o hospodaření Obce Břehov za rok 2014, kde celkové příjmy za rok 2014 jsou ve výši 2.300.288,- Kč a celkové výdaje za rok 2014 jsou ve výši 1.361.538,- Kč.

viz samostatná příloha

K bodu č. 4

Starosta Josef Koupal seznámil zastupitelstvo s výsledkem proběhlého auditu. Kontrola hospodaření Obce Břehov za rok 2014 byla provedena Krajským úřadem Jihočeského kraje v pondělí 9.2.2015 pracovnicí Krajského úřadu České Budějovice.

Kontrola proběhla bez závad, závady z dílčího auditu byly odstraněny a napraveny již v roce 2014.

K bodu č. 5

Zastupitelstvo dále projednalo a schválilo rozpočtový výhled hospodaření obce Břehov na období 2015 až 2019. Rozpočtové příjmy i výdaje:

 

výsledky hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 0

 

K bodu č. 6

Zastupitelstvo obce Břehov projednalo a schválilo směnnou smlouvu číslo 010/014/160/03/00 mezi Jihočeským krajem v Českých Budějovicích a Obcí Břehov, jejímž předmětem je směna pozemkové parcely KN č. 1463/3 o výměře 163 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělené na základě geometrického plánu č. 334 - 33/2014 ze dne 24.3.2014 z pozemkové parcely KN č. 1463/1 k. ú. Břehov v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkové arcely KN č. 644/10 o výměře 33 m2, ostatní plocha, silnice, KN č. 1461/10 o výměře 208 m2, ostatní plocha, silnice, KN č. 1461/18 o výměře 37 m2, ostatní plocha, silnice, oddělené na základě geometrického plánu č. 332 - 26/2014 ze dne 12.3.2014 z pozemkové parcely KN č. 1461/11 a KN č. 1461/12 o výměře 29 m2, ostatní plocha, silnice, vše k. ú. Břehov v dosavadním vlastnictví obce Břehov.

Záměr obce uzavřít tuto směnnou byl zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu Břehov od 5.1.2015 do 25.1.2015.

výsledky hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 0

K bodu č. 7

K sečení trávníků na pozemcích obce Břehov se přihlásili dva zájemci. Konečné rozhodnutí padne po termínu 4. března 2015, kdy se oba zájemci seznámí s rozsahem a kvalitou terénu dotčených pozemků.

 

K bodu č. 8

Paní Blanka Šedivá vyhlásila brigádu na úklid návsi na sobotu 28.3.2015 od 9.00 hod.. Pro všechny brigádníky bude připraveno občerstvení.

Pouť v obci Břehov proběhne opět na velikonoční pondělí dne 6.4.2015.

Mše svatá bude sloužena od 10.30 hod.. Pan Marek Petrášek zajistí pana faráře a hudbu.

Paní Václava Rusová zajistí posezení s občerstvením v místní knihovně. Na tento provoz obdrží od obce dotaci ve výši 2.000,- Kč.

výsledky hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 0

 

K bodu č. 9

Pan František Husa oznámil zastupitelstvu průběh zápisu do kroniky, termín je 28.2.2015.

Pan Jiří Šimek předložil problematiku provozu v lomu. Do lomu se vyváží suť, kterou už nikdo po sobě neporovná. Musí se nastavit pravidla. Brána bude na zámek.

U čekárny na dolní zastávce teče voda po silnici. Pan Josef Jírovec a pan Siebrt prozkoumají terén a podají zprávu jak tento problém vyřešit.

Pan Siebrt přednesl zprávu o stavbách cest a jak probíhají další pracovní postupy.

Paní Blanka Šedivá oznámila, že dne 7.3.2015 od 19.00 hodin proběhne v místní knihovně oslava MDŽ.

 

Příští zastupitelstvo se bude konat ve středu 15.4.2015 v 19,°° hodin.

 

Zapsala: Václava Rusová

 

Datum vyhotovení zápisu: 23.2.2014

 

Ověřovatelé zápisu: Daniel Benák …...............................................

 

 

Ing. Jiří Šimek …...............................................

 

 

Starosta obce: Josef Koupal

Dnes je 22.08.2019

svátek slaví Bohuslav

Aktuality


Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 10.7.2019
více
Rozpočtové opatření č.3
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Přerušení dodávky elektrické energie 25.7.2019 8.00-15.00 hod: Břehov - část obce ( bude označeno plakáty na místě )
více
Kominík
V sobotu 13.7.2019 v 8.00 hod přijede do obce kominík p. Josef Sejut, tel.: 728 872 928
více
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Dne 10.7.2018 v 19 hod proběhne veřejné zasedání obecního zastupitelstva.
více
Přechodná úprava provozu
Uzavírka místní komunikace Dehtáře – Břehov (oprava povrchu komunikace)
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Přerušení dodávky elektrické energie 25.7.2019 8.30-11.00
více
Závěrečný účet za rok 2018 Svazku obcí Dehtář
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 29.5.2019
více
Závěrečný účet 2018
více
Rozpočtové opatření č.2
více
Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2019 v obci Břehov
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
více
Kontejner na objemný odpad
17.5. – 20.5. bude přistaven kontejner na velkoobjemový odpad
více
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Dne 29.5.2018 v 19 hod proběhne veřejné zasedání obecního zastupitelstva.
více
Návrh závěrečného účtu 2018
více
Veřejná vyhláška FÚ
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 16.4.2019
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 10.4.2019
více
Rozpočtové opatření č.1
více
Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Svazku obcí Dehtář
více
Termíny letního svozu komunálního odpadu
Od měsíce května bude probíhat 14ti denní svoz komunálního odpadu - středy, liché týdny. Rozpis: 8.5., 22.5. 5.6., 19.6. 3.7., 17.7., 31.7. 14.8., 28.8. 11.9., 25.9.
více
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Ve dnech 24.-25.5.2019 proběhnou volby do EP.
více
Oznámení o zveřejnění rozpočtu 2019 BLP
více
Výroční zpráva o poskytování informací
více
Blanský les - Návrh závěrečného účtu za rok 2018 s přílohami – účetní výkazy
více
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Dne 10.4.2018 v 19 hod proběhne veřejné zasedání obecního zastupitelstva.
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 20.2.2019
více
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Dne 20.2.2018 v 19 hod proběhne veřejné zasedání obecního zastupitelstva.
více
Místní poplatky 2019
více
Rozpočtové opatření č.8
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 19.12.2018
více
Informace k dani z nemovitých věcí 2019
více
Schválený rozpočet na rok 2019
více
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2022 Svazku obcí Dehtář
více
Schválený rozpočet Svazku obcí Dehtář na rok 2019
více
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Dne 19.12.2018 v 19 hod proběhne veřejné zasedání obecního zastupitelstva.
více
Průzkum - diskotéka
více
Pozvánka - výroční schůze SDH Břehov 8.12.2018
V sobotu dne 8.12.2018 od 19 hod v knihovně obecního úřadu proběhne výroční schůze sboru dobrovolných hasičů Břehov.
více
OÚ Břehov Vás srdečně zve na MIKULÁŠSKOU BESÍDKU
středa 5. prosince 2018 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Břehov
více
Pozvánka na rozsvěcování vánočního stromu
sobota 1.prosince 2018 v 17 hod
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 14.11.2018
více
Rozpočtové opatření č.7
více
Návrh rozpočtu DSO Dehtář 2019, rozpočtový výhled
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 31.10.2018
více
Pozvánka na brigádu
V sobotu dne 24.11.2018 proběhne podzimní brigáda na úklid obce. Sraz 9.00 hod Občerstvení zajištěno.
více
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
více
rozpočtové opatření č.6
více
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
více
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Břehov
více
Schválený rozpočet DSO Dehtář 2018
více
Zápis ze zasedání členské schůze 1.10.2018
více
Rozpočtové opatření č.5
více
Zimní svoz komunálních odpadů
Od měsíce října (do konce dubna) začíná týdenní svoz komunálního odpadu.
více
Volby do zastupitelstva obce
Volby do zastupitelstva obce proběhnou ve dnech 5. a 6. října 2018. 5.10.2018 (14.00-22.00) 6.10.2018 (8.00-14.00)
více
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Dne 3.10.2018 v 19 hod proběhne veřejné zasedání obecního zastupitelstva.
více
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Dne 5.9.2018 v 19 hod proběhne veřejné zasedání obecního zastupitelstva.
více
Návrh územního plánu Břehov
více
Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu územního plánu Břehov
více
Usnesení - dražební vyhláška
více
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Dne 25.7.2018 v 19 hod proběhne veřejné zasedání obecního zastupitelstva.
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 13.6.2018
více

V sobotu 14.7.2018 v 8 hod přijede kominík p. Josef Sejut, tel.: 728 872 928


Rozpočtové opatření č.4
více

Závěrečný účet za rok 2017


Dne 8.6. 2018 od 17.00 hod pořádá myslivecký spolek Jarov - Žabovřesky, Břehov dětský den.
Místo konání: bažantnice (odchovna) v Žabovřeskách.


Informační povinnost
více
Závěrečný účet za rok 2017
více
Rozpočtové opatření č.3
více
Návrh rozpočtu DSO Dehtář 2018
více
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Dne 13.6.2018 v 19 hod proběhne veřejné zasedání obecního zastupitelstva.
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 25.4.2018
více
Rozpočtové opatření č.2
více
Rozpočtové opatření č.1
více
Letní svozy komunálního odpadu
Od měsíce května do konce září bude probíhat svoz komunálního odpadu každý sudý týden (2.5., 16.5. atd...).
více
Kontejner na objemný a nebezpečný odpad
Ve dnech 4.-6.5.2018 bude na náves v Břehově přistaven kontejner na objemný a nebezpečný odpad.
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 28.2.2018
více
Blanský les - Návrh závěrečného účtu s přílohami – účetní výkazy
více
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Dne 25.4.2018 v 19 hod proběhne veřejné zasedání obecního zastupitelstva.
více
Místní poplatky 2018
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 15.11.2017
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 29.12.2017
více
Rozpočet 2018
více
Informace k dani z nemovitých věcí 2018
více
UPOZORNĚNÍ: změna úředních hodin
více
Zápis z 59.shromáždění starostů svazku obcí Blanský les - podhůří
více
VOLBY PREZIDENTA ČR
Volby prezidenta ČR se budou konat ve dnech 12.-13.ledna 2018 Volební okrsek 1 Sídlo volebního okrsku - knihovna OÚ Břehov č.p.20
více
Mikulášská nadílka
V úterý 5.12.2017 od 17 hod proběhne v knihovně obecního úřadu Mikulášská nadílka.
více
Svoz komunálního odpadu 52.týden 2017 a 1.týden 2018
Svoz komunálního odpadu v 52.týdnu 2017 proběhne jako v běžném termínu. Svoz v 1.týdnu 2018 se uskuteční ve čtvrtek 4.1.2018.
více
Návrh rozpočtu na rok 2018
více
Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2023
více
Rozpočtové opatření č.5
více
Rozpočtové opatření č.4
více
Rozpočtové opatření č.2
více
Rozpočtové opatření č.1
více
Návrh rozpočtu 2018 svazek obcí Blanský les - podhůří
více
Veřejná vyhláška
více
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva dne 18.10.2017
více
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva dne 4.10.2017
více
Nařízení o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
více
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva dne 18.10.2017
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 9.8.2017
více
Zimní svoz komunálního odpadu
Počínaje 4.10.2017 začíná týdenní svoz komunálního odpadu. Svoz probíhá každou středu.
více
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - zastavení těžeb v lesních smrkových a borových porostech
více
Rozpočtové opatření č.3
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 12.7.2017
více
Oprava místní komunikace Břehov-Dehtáře
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 31.5.2017
více
Oznámení - svazek obcí Blanský les
více
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva dne 31.5.2017
více
Návrh závěrečného účtu za svazek obcí Blanský les - 2016
více
Změna režimu svozu komunálního odpadu
více
Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 12.4.2017
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 22.3.2017
více
Pozvánka - zasedání obecního zastupitelstva 12.4.2017
více
Rozpočtový výhled 2015-2019
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o nočním klidu
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 15.2.2017
více
Rozpočet 2017
více
Rozpočtové opatření č. 7
více
Rozpočtové opatření č. 6
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva 29.12.2016
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva 23.11.2016
více
Rozpočtové opatření č. 5
více
Rozpočtové opatření č. 4
více
Rozpočtové opatření č. 3
více
Svoz komunálního odpadu
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva 21.9.2016
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva 27.7.2016
více
Veřejnoprávní smlouva - výkon speciálního stavebního úřadu
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva 8.6.2016

Rozpočtové opatření č. 2

Rozpočtové opatření č. 1

Informace ministerstva vnitra

Zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje Jihočeského kraje ve znění Aktualizace č. 3

Zápis ze zasedání zastupitelstva 6.4.2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva 3.2.2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva 26.11.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva 21.10.2015
více
Výkaz o plnění rozpočtu obce k 31.12.2015
více
Rozvaha k 31.12.2015
více
Výroční zpráva za rok 2015
více
Rozpočet obce 2016
více
Rozpočtové opatření č. 3/2015
více
Rozpočtové opatření č. 2/2015
více
Rozpočtové opatření č. 1/2015
více
Výstraha ČHMÚ
více
Návrh Závěrečného účtu 2014
více
Informace o rozsahu zmocnění předaných vlastníkem vodovodu nebo kanalizace provozovateli
více
Národní plán povodí Labe
více
Evidence právních předpisů
více
Vyhláška o chovu domácího a drobného zvířectva
více
Zápisy ze zasedání zastupitelstva v roce 2013
více
Schválený rozpočet na rok 2015
více
Rozpočet a rozpočtová opatření za rok 2014
více
Rozpočet a rozpočtová opatření za rok 2013
více
Výroční zpráva za rok 2014
více
Výroční zpráva za rok 2013
více
Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2011

Spuštěn nový vzhled internetových stránek.

Anketa

Jak se Vám líbí nový vzhled internetových stránek?

Líbí
odpověď Líbí (71%)
71%
Ujde to
odpověď Ujde to (9%)
9%
Nelíbí
odpověď Nelíbí (20%)
20%