Úřední deska

Veřejná vyhláška - oznámení veřejného projednání návrhu 13. AZÚR

O Z N Á M E N Í O V E Ř E J N É M P R O J E D N Á N Í N Á V R H U 1 3 . A K T U A L I Z A C E
Z Á S A D Ú Z E M N Í H O R O Z V O J E J I H O Č E S K É H O K R A J E

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
verejna-vyhlaska-oznameni-verejneho-projednani-navrhu-13.-azur.pdf 212.9 Kb