Úřední deska

Svoz komunálního odpadu

Od měsíce října odváží společnost Rumpold komunální odpad každou středu.