Oznámení

Ptačí chřipka

Vážení spoluobčané,

dostali jsme informaci z Krajské veterinární správy o výskytu ptačí chřipky v k.ú. Pištín, proto neberte tuto informaci prosím na lehkou váhu. 

Ohnisko vysoce patogenní ptačí chřipky bylo potvrzeno v malochovu drůbeže, která je chována ve zděném kurníku s přístupem na zahradu a sad s vodní plochou. Chovaná drůbež byla apatická a načepýřená s nechutí pohybovat se. V chovu došlo k úhynu 5 ks chovaných ptáků, jejichž kadávery byly pozitivně vyšetřeny na ptačí chřipku.

Chovatelům drůbeže a jiných ptáků chovaných v zajetí se doporučuje důsledné dodržování opatření biologické bezpečnosti ve svých chovech, spočívající zejména v ochraně chovaných ptáků před kontaktem s volně žijícími ptáky, kteří jsou nejčastějším zdrojem nákazy pro chované ptáky. V následujících 30 dnech se doporučuje vypouštět chované ptáky pouze do ohraničených venkovních prostorů/výběhů a zabránit přístupu na volné vodní plochy, na kterých by se mohli vyskytovat vodní volně žijící ptáci. Krmivo a napájecí vodu určenou pro chované ptáky se doporučuje umístit do budov, popř. pod přístřešky, aby nedošlo k jejich kontaminaci trusem volně žijícího ptactva. V případě, že chovatelé zjistí zvýšené úhyny chovaných ptáků, změny ve zdravotním stavu nebo změny v produkci vajec chovaných ptáků, je třeba, aby tyto skutečnosti neprodleně oznámili na krizovou linku KVS SVS pro Jihočeský kraj tel. +420 720 995 212.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
letak-ai-pozor-na-ptaci-chripku-s-qr-kodem.pdf 571.6 Kb